Historie

Ejbykoret blev startet den 17. januar 1990.


Initiativet blev taget af medlemmer i bestyrelserne i spejderne og idrætsforeningen i Ejby.

Årsagen var, at vi syntes, at alt for få mennesker sang med ved Sct. Hans - bålet, sommeren før. Der manglede et kor i Ejby!


Tanken var på daværende tidspunkt, at det blot skulle være et "motionist - kor".

Vi fandt en musiklærer på Ejby skole, som indvilgede i at stå i spidsen. Poul Erik Juhl.

Men ville nogle overhovedet synge i kor i Ejby?

Vi satte et opslag i Brugsen i Ejby, hvor vi efterlyste kormedlemmer.

Det viste sig, at der var stor interesse. Snart var vi 62 sangere!


Da mange af deltagerne var meget aktive i flere foreninger, blev det besluttet, at man kun sang hver 14. dag.                                                                                           

Det medførte dog, at vi altid havde travlt.                                   

Intet har siden ændret sig i den retning.


I løbet af de ca. 12 år Poul Erik Juhl ledede koret, udviklede dirigenten og koret sig hurtigt til ikke kun at ville være et motionist - kor, - men fik ambitioner. Nogle stoppede i koret, og andre kom til. Koret blev meget velsyngende.


Repertoiret var alsidigt, da der skulle holdes forskellige koncerter både efterår, jul og forår. Alle rytmer blev prøvet af.


Nogle af de største oplevelser, koret har haft, var at optræde med med orkesteret Big Blue Band, hvor vi opførte "Sacred Concert" af Duke Ellington. John Høybye og Peder Pedersen havde arrangeret det. Det var en succes.


Poul Erik Juhl ønskede desværre en pause som dirigent, hvorefter vi fik


Christian Hildebrandt fra København. Repertoiret blev nu mere klassisk.


Efter 2 år valgte Christian Hildebrandt at stoppe og vi fik en dirigent, som tidligere havde været rockmusiker, Thorkild Nielsen. Repertoiret blev igen mere rytmisk svingende. Thorkild boede i København, og arbejdede i Nordsjælland, så efter 2 år valgte han at stoppe.


I 2006 fik vi så Tatiana Gudnæs, som bor i Borup, til dirigent.


Tatiana er uddannet i Rusland.

Hun er meget ambitiøs. Koret får en meget grundig undervisning i stemmetræning og stemmebrug. Klangen skal være blød og intoneringen sikker og rigtig. Vi lærer at bruge vor stemme på en ny måde, hvilket er spændende og krævende.


Træningen er også ændret til én gang ugentlig.

Det er lykkedes Tatiana at få fint styr på alle stemmerne! Hun er en stor gevinst for os.


Trods den hårde træning:

Vort motto om "at gå syngende, glad hjem efter træningen!" - bliver sandelig opfyldt! --- ikke mindst p.g.a. Tatianas smittende humør!                                                                                                                                                 


At vi griner og morer os meget under træningen er ikke ensbetydende med, at vi ikke er seriøse.Ejbykoret besøgte Raspev-koret i Rusland

 

Onsdag, den 4/8 2013 drog 42 korsangere fra Ejbykoret og Jystrupkoret sammen med vor fælles dirigent, Tatiana Gudnæs                                                                   til Rusland for bl.a. at mødes med det professionelle kor, Raspev i Vladimir.


Lige til det sidste havde vi været usikre på, om vi overhovedet kom af sted, fordi sagsbehandlingen i Rusland med at skaffe os visum havde trukket ud i ca. 3 ½ måned p.g.a. mange forviklinger. Men endelig, ugen før fik vi vore visa, og alle åndede lettede op.


Turen var planlagt med 4 dage i Vladimir og 2 dage i Moskva.


Straks vi ankom til Moskva, blev vi modtaget af en delegation fra Raspevkoret, som efter at have budt os velkomne, kl. 4.00 om morgenen, indviede os i dagens program med sightseeing i det indre Moskva, før byen vågnede.                                                                                                                                                                                                                                                  Jeg ved ikke, hvad vi havde forventet os. Gaderne blev spulet rene, og det må man sige, overalt, hvor vi kom i Rusland, var der rent. Man smider ikke noget på veje og stræder, som hos os. Inden vi fik morgenmad på en restaurant, var byen vågnet med masser af støj fra trafik i høj, høj fart. Overalt er der store reklameskilte som i f.eks. København og mange af disse var også for vestlige firmaer.


Vi spiste morgenmad på en café og var herefter på vandring på ”Den Røde Plads”, ved Kreml og Vasilijkatedralens spraglede løgkupler, som vi i dag nok vil synes, kræver en modig arkitekt. Det siges, at Ivan den Grusomme, som havde bestilt kirken, var så glad for mesterværket, at han stak øjnene ud på arkitekten, for at han ikke skulle lave noget smukkere et andet sted.


Endelig besøgte vi Tsarizyno, som er et populært udflugtssted  for russerne. Det er et sommerslot med en stor slotspark. I parken er der et stort springvand, som springer i takt til forskellige romantiske melodier. Det var tydeligt, at brudepar yndede at få taget bryllupsbilleder her. I slottets museumscafé fik vi en dejlig frokost.


Herefter samledes vi for at køre til Vladimir. Der var kun tale om en afstand på 180km, men det tog bussen ca. 6 timer at køre strækningen, da der var så voldsom trafik men kun vejarbejde på et enkelt sted. Vi var noget trætte, da vi nåede frem kl. 23.00. Nu skulle vi indkvarteres henholdsvis hos Raspev-korets medlemmer og på hotellet. Det blev sen aftensmad og alle var trætte. Tatianas råd om at sørge for at få sovet inden flyturen, havde vi vist ikke lyttet til.


Vladimir, som vi boede i , er grundlagt i 1108 og ligger i ”Den gyldne Ring”, der oprindelig var det russiske hovedland, fyrstendømmet Vladimir-Suzdal, eller Centralrusland, hvor den nuværende russiske stat opstod.                       


Raspev havde sørget for at planlægge nogle fantastiske ture i dette område.


Det blev til besøg i et krystal-museum og mange smukke kirker. Den ene flottere end den anden, udsmykket på alle vægflader med fresker og ikoner. Kirkerne ligger fantastisk tæt ved hinanden, hvilket vi kunne se fra en højtliggende kirke. Imponerende syn med alle de forskelligt farvede løgkupler. I Suzdal besøgte vi bl.a. et museum for træ-arkitektur og Suzdal Kreml, Saint Euthymius munkekloster og Prokrovsky nonnekloster. Førstnævnte var bygget som et fort og havde vist mest fungeret som fængsel for bl.a. præster, som ikke lige havde opført sig som man burde.


Skovbo Y’s Mens Club havde doneret 1.500,- til legetøj og dette samt en del pænt brugt børnetøj blev afleveret ved Suzdal  til et børnehjem for forældreløse, hvor det helt sikkert gør stor gavn.


Efter dette hastede vi tilbage til Vladimir for at give en koncert med danske sange i VPOO ”Nåde og Orden”, der er byens koncertsted. Tatiana fortalte indholdet i hver enkelt sang til det russiske publikum, og de var meget begejstrede for de danske sanges melodier. Nogle havde udtrykt: ”Er danskerne virkelig så blide?” Der måtte gives ekstranummer. Bl.a. ”Kalinka” sunget på russisk gav stort bifald.                                                                 


Dagen efter gav vi en koncert i ”Center for Kultur og Kunst”, som er stedet, hvor Tatiana har studeret musik og sang. Endnu en god oplevelse i smukke omgivelser.


Sidste aften i Vladimir blev en fornøjelig aften sammen med Raspev. Fælles middag, gensidig underholdning og fælles dans. Dejlig stemning.


Raspev havde betalt frokoster og busture samt ophold og middag for de, der boede privat. Det har helt sikkert været dyrt for dem. Vi må kunne gøre gengæld for deres gæstfrihed, når de besøger os til januar 2014.


Raspev er et kor med en fantastisk flot klang, som danskerne på store dele af Sjælland, men ikke mindst i Ejby og omegn vil kunne opleves når de genbesøger Jystrup – og Ejbykoret.


De sidste par dage tilbragte vi i Moskva, hvor vi, ca. 40 vanvittige pensionister, turede rundt i undergrundsbanen for at se de forskellige stationers udsmykninger  og også nåede en dejlig sejltur på Volga, der jo snor sig igennem byen.


Hele denne tur, med de mange, mange storslåede oplevelser var ikke blevet nær så god, hvis ikke vor utrættelige kordirigent Tatiana hele tiden havde været der som støtte, tolk og guide for os. Det er helt klart.


Raspevkoret besøgte Ejbykoret i uge 5, 2014.


Det var en fantastisk uge, hvor vi fik mange sjove og spændende oplevelser sammen med Raspevkoret. De er varme og muntre personer.


Koret er blevet lidt af et forbillede for vort kor.