Privatlivspolitik

Persondataloven – Privatlivspolitik.


Sangforeningen Aftenrøden, ”Ejbykoret” er underlagt EU og Folketingets bestemmelser af 25. maj 2018 om, hvordan man behandler kormedlemmers og andres personlige oplysninger.
Det er også et krav under folkeoplysningslovens kap. 10, §43, stk. 5, for at man som aftenskole kan modtage tilskud.


Ved indmeldelse i Ejbykoret aftaler bestyrelsen med vedkommende om at oplyse almindelige personoplysninger s.s. navn, bopælsadresse, mailadresse og telefonnummer, - saglige oplysninger, som er nødvendige for foreningens eksistens og kommunikation. Oplysningerne ajourføres, så de altid er korrekte.


Samtidig informeres medlemmet om, at de altid har ret til indsigt i hvilke oplysninger foreningen opbevarer på dem og, at oplysningerne slettes ved deres udmeldelse af koret.
Medlemskartoteket opbevares på google-drev, som kun bestyrelsen har adgang til.


Desuden oplyser vi medlemmet om, at bestyrelsen skal have oplyst deres CPR-nr., hvis de har bopæl i en anden kommune. Køge Kommune skal bruge oplysningen til at indhente refusion for undervisningsomkostninger fra deres hjemkommune. Ingen andre modtager oplysningerne.


Medlemmer, som får udbetalt seniorpas skal også oplyse deres fødselsdato.


Endelig skal den ansatte kordirigent oplyse sit CPR-nr. til brug for Køge Kommune, der administrerer afregning af løn og skat m.m. for Ejbykoret.
Ved indsendelse af lønoplysninger efterfølgende til kommunen anvendes kun fødselsdato.


CPR-nr. skal evt. også anvendes, hvis der skal indhentes børneattester.


Ejbykoret har besluttet at hvert medlem jævnligt modtager fælles telefon/mail-medlemskæde. Den anvendes til intern kommunikation og er en nødvendighed ved f.eks. sociale behov som pludselige ændringer af undervisning o.l. Oplysninger, der har privat karakter, sendes via Bcc.


Billeder, der lægges på hjemmesiden www.ejbykoret.dk, er med deltagernes godkendelse.


Ejbykorets årsregnskaber opbevares i fem år, hvorefter de slettes.


Venlig hilsen
P.b.v.
Astrid Tyroll